HOROSCOOPGIDS.NL - HOROSCOOP PORTAAL VAN NEDERLAND

 

Disclaimer

De informatie op deze site wordt beschikbaar gesteld door Horoscoopgids.nl.

Horoscoopgids.nl besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze site. Het is echter mogelijk dat de informatie op deze site op een gegeven moment achterhaald is, dan wel anderszins is verouderd. Daarenboven zou de informatie onverhoopt incompleet en/of incorrect kunnen zijn.

Horoscoopgids.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op de internetsite van Horoscoopgids.nl. Horoscoopgids.nl mag de internetsite naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Horoscoopgids.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

De sites die in Horoscoopgids.nl als link zijn opgenomen staan niet onder het beheer van Horoscoopgids.nl. Derhalve doet Horoscoopgids.nl geen enkele toezegging van welke aard dan ook betreffende de inhoud van sites van derden. Het enkele feit dat Horoscoopgids.nl een link met een andere site in haar site opneemt houdt geen ondersteuning, goedkeuring, sponsoring of gelieerdheid zijdens Horoscoopgids.nl in met betrekking tot die site van derden, noch met de eigenaars ervan of de providers ervan. Horoscoopgids.nl heeft deze links uitsluitend opgenomen voor uw gemak. Horoscoopgids.nl heeft de informatie, de software en de producten op die sites niet getest en doet derhalve geen enkele toezegging met betrekking daartoe. Er zijn risico's verbonden aan het gebruiken van informatie, software en producten die op het internet worden aangeboden, en Horoscoopgids.nl raadt u met klem aan om kennis van die risico's te nemen voordat u wat dan ook via het Internet opvraagt, in gebruik neemt, zich daarop baseert of koopt.

U zal Horoscoopgids.nl, de licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden. Aan de inhoud van deze website kunnen overigens geen rechten worden ontleend.

Horoscoopgids.nl heeft en behoudt het intellectuele eigendomsrecht van de middels de internetsite verstrekte informatie, waaronder uitdrukkelijk mede begrepen het intellectuele eigendomsrecht op beeldmerken, logo´s, fotomateriaal en dergelijke. Niets van de op de internetsite van aangeboden informatie mag zonder schriftelijke toestemming van Horoscoopgids.nl openbaar worden gemaakt en/of verspreid en/of verveelvoudigd.

Heb je vragen of opmerkingen over deze site? Stuur dan een email naar .

 

 

 

 SITEMAP


COLOFON
  •  daghoroscopen en bioritme
  •  weekhoroscopen
  •  maandhoroscopen
  •  jaarhoroscopen
  •  tarotscopen en je tarotkaarten leggen

  •  voeg uw website toe
  •  adverteren
  •   over Horoscoopgids.nl
  •   disclaimer
  •   home
Horoscoopgids.nl hoort bij 1Horoscoop.nl.© 2005-2020 Horoscoopgids.nl en 1Horoscoop.nl.